Materialen

Observatielijsten

Voorbeelden uit het boek: Startpagina en inleiding cluster 8Penaltyspel (cluster 8.2 Bewegingsonderwijs binnen) en Op tijd terug bij de ander (cluster 6.1 Bewegen op muziek)

Kenschets van de methode

Folder Bewegingsonderwijs in het speellokaal

Artikelen

Bewegingsonderwijs een spannend avontuur (een instructiefilm voor het aanbieden van een les in groepen werken)

Tutorgym (Leerlingen uit de bovenbouw leren ‘juf’ of ‘meester’ te zijn tijdens de gymlessen van de groepen 1-2. Dit doen ze onder begeleiding van de gymdocent.)

Lessuggesties:
Kinderboekenweek 2013

Aanbevolen sites:
’t Web
Kleuters in beweging