De inrichting van het speellokaal

Klassikaal werken, stappen en huppelen in de maat

Vrij werken, een waardevolle werkwijze

Werken in groepen

Zelfstandig regelen door kinderen